Geodata

Noms de carrer

Taula que conté el llistat dels noms dels carrers dels municipis de Catalunya.

Polígons industrials

Base de dades georeferenciada dels polígons industrials de Catalunya.

Quadrícules SOC

Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC), d'1x1 i 5x5 km de resolució, amb els seus identificadors.

Geodades INSPIRE

Geodades conformes a la Directiva INSPIRE que cobreixen diversos temes.