La IDEC

La Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya

Què és la IDEC

Concepte, funcions i components de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya

Centre de Suport IDEC - Funcions

Marc legal i Funcions del Centre de Suport IDEC

Línies d’actuació

Principals línies estratègiques d’actuació impulsades per a desenvolupar la IDEC

Carta de serveis

Serveis que la IDEC ofereix a l’Administració i a d’altres professionals del sector de la informació geogràfica