Geodades INSPIRE

Geodades conformes a la Directiva INSPIRE que cobreixen diversos temes.

Noms geogràfics


Unitats administratives


Adreces


Llocs protegits

Natura 2000

Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)


Elevacions

 • Servei de visualització WMS:
  • URL de connexió: https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-elevacions/wms
  • Capes: EL.ElevationGridCoverage
 • Metadades d'Elevacions INSPIRE

Coberta terrestre

MCSC

SIGPAC


Ortoimatges

 • Servei de visualització WMS:
  • URL de connexió: https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-ortoimatges/wms
  • Capes: OI.OrthoimageCoverage
 • Metadades d'Ortoimatges INSPIRE

Unitats estadístiques

Edificis


Zones subjectes a ordenació


Hàbitats i biòtops

 • Servei de visualització WMS:
  • URL de connexió: https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-habitats/wms
  • Capes: HB.Habitat
 • Metadades d'Hàbitats INSPIRE