Noves metadades del Mapa municipal de Catalunya v1.0

11/2/20 13.03

Consulta al Catàleg IDEC les metadades del Mapa municipal de Catalunya v1.0, que és el document resultant de la delimitació completa d'un municipi, tal i com estableix el Decret 209/2015 i el Decret 244/2007. El Mapa municipal és una base de dades 2D d'escala 1:5000 dels traçats de les línies i fites corresponents als límits municipals oficials del territori de Catalunya.

Les metadades descriuen el contingut i les característiques d’aquest producte i permeten accedir als recursos geogràfics a través dels organismes responsables: