Noves metadades del Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000 de l’AMB

11/2/20 12.25

Consulta al Catàleg IDEC les metadades del Mapa Topogràfic Metropolità 1:1000 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de l’any 2018, que recobreix l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal). Base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica i revisió de camp a partir de vols fotogramètrics digitals.

Les metadades descriuen el contingut i les característiques d’aquest producte i permeten accedir als recursos geogràfics relacionats (descàrrega de dades, visor i geoservei):