Metadades de conjunts de dades del DARP

Consulta al Catàleg IDEC les noves metadades de conjunts de dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

11/2/20 12.45

Consulta al Catàleg IDEC les noves metadades de conjunts de dades del DARP: Zones de Pesca Controlada, Zones de Pesca lliure sense mort, Indústries Agràries i Alimentàries, Pla de regadius 2008-2020, Àrees de gestió cinegètica i Forests públiques.

Les metadades descriuen el contingut i les característiques d’aquests productes i permeten accedir als recursos geogràfics relacionats (descàrrega de dades, visors, geoserveis i descripció dels productes):