Polígons industrials

Base de dades georeferenciada dels polígons industrials de Catalunya.

Delimitació dels polígons industrials de Catalunya de més de 0,5 ha de superfície, amb el seu identificador i informació sobre l’àmbit geogràfic en què es troben (municipis), en base al Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica (SIPAE).

Especificacions tècniques de la Base de dades geoespacial dels polígons industrials v2.0 (03.12.2019) [PDF]

Metadades

Dates, especificacions i altres detalls

Entitat responsable d'aquesta geoinformació: Direcció General d'Indústria