Geoserveis

Què és un geoservei?

Accés a la geoinformació a través de la xarxa

OGC

Estàndards oberts

Especificacions OpenGis

Interoperabilitat entre servidors