Especificacions tècniques oficials a Catalunya

Normes i estàndards aprovats per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.