Documentació tècnica d'interès

Documents tècnics

Especificacions de dades INSPIRE, relació d'especificacions de dades d'INSPIRE.

Especificacions tècniques ICGC, documentació que descriu les característiques i els processos d'elaboració de la cartografia de l'ICGC.

Especificacions OGC, les normes i especificacions OpenGIS són documents tècnics que expliquen la interfície o codificació per a desenvolupar productes i serveis.

El Perfil IDEC de dades i sèries és la visió de la norma  ISO 19115:2003 (creada per l'Organització Internacional de Normalització  ISO) que el Centre de Suport IDEC posa en marxa per a la organització i gestió del Catàleg de metadades a fi d'estandarditzar la cerca, la localització i la descripció de la informació geogràfica.

El Perfil IDEC de serveis és la visió de la norma  ISO 19119:2005 (creada per l'Organització Internacional de Normalització  ISO) que el Centre de Suport IDEC posa en marxa per a la organització i gestió del Catàleg de metadades a fi d'estandarditzar la cerca, la localització i la descripció de la informació geogràfica.

Normes ISO/TC 211 - Geographic information/Geomatics, sèrie de normes ISO d'informació geogràfica.