Metadades de l'Ortofoto convencional de Catalunya (vol 2017)

Consulta al Catàleg IDEC les metadades de l'Ortofoto convencional de Catalunya corresponent a la campanya de vol fotogramètric de l’any 2017.

30/4/19 13.43

Consulta al Catàleg IDEC les metadades de l'Ortofoto convencional de Catalunya  corresponents al vol fotogramètric de l’any 2017.

Les metadades descriuen el contingut i les característiques (rang de dates de vol de les imatges utilitzades en la producció, sistema de referencia, mètode d’obtenció, etc.) dels següents productes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), amb diferents resolucions:

Resolució 25 cm

Ortofoto en color de Catalunya 25cm (OF-25C) v4.0:

https://ide.cat/geonetwork/srv/cat/catalog.search#/metadata/ortofoto-25cm-v4r0-color-2017

Ortofoto infraroja de Catalunya 25cm (OI-25C) v4.0:

https://ide.cat/geonetwork/srv/cat/catalog.search#/metadata/ortofoto-25cm-v4r0-infraroja-2017

Resolució 50 cm

Ortofoto en color de Catalunya 50cm (OF-5M) v7.0:

https://ide.cat/geonetwork/srv/cat/catalog.search#/metadata/ortofoto-50cm-v7r0-color-2017

Ortofoto infraroja de Catalunya 50cm (OI-5M) v7.0:

https://ide.cat/geonetwork/srv/cat/catalog.search#/metadata/ortofoto-50cm-v7r0-infraroja-2017

Resolució 250 cm

Ortofoto en color de Catalunya 250cm (OF-25M) v7.0:

https://ide.cat/geonetwork/srv/cat/catalog.search#/metadata/ortofoto-250cm-v7r0-color-2017

Ortofoto infraroja de Catalunya 250cm (OI-25M) v7.0:

https://ide.cat/geonetwork/srv/cat/catalog.search#/metadata/ortofoto-250cm-v7r0-infraroja-2017

Addicionalment, podeu accedir a la pàgina de descàrrega de l’Ortofoto convencional disponible a la Web de l’ICGC:

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Imatges-aeries-i-de-satel-lit/Ortofoto-convencional