Publicar MetaDades

MetaD, aplicació per a crear i editar metadades
Descàrrega del MetaD, manuals d'ajuda, perfil de metadades de Catalunya, millores de l'aplicació, tesaures, versions anteriors, requeriments del sistema,...

Nom

Descripció

Arxiu

Programa MetaD v 4.0.2
(Descàrrega gratuïta)

Programa d'edició i exportació de metadades seguint el Perfil IDEC, subconjunt de l'estàndard ISO 19115 amb la seva implantació ISO 19139, destinat a descriure la informació geogràfica (gràfica, alfanumèrica,...).

Millores

Relació de millores aplicades a la nova versió del MetaD 4.0.

Manual de l'aplicació

Pretén orientar a l'usuari sobre com descriure correctament les metadades utilitzant el programa MetaD.

Perfil de metadades IDEC

Subconjunts dels estàndards ISO 19115 i ISO 19119 amb la seva implantació ISO 19139, elaborats per la IDEC i adaptats a les característiques i particularitats de Catalunya.

Més informació

Tesaurus

Relació de tesaurus disponibles.

Accés

Preguntes més freqüents

Conjunt de preguntes i respostes més freqüents sobre el programa MetaD.

Accés

Requeriments del sistema

Informació sobre els requisits que ha de tenir el sistema per a poder instal·lar satisfactòriament l'aplicació MetaD.

Accés

Versions anteriors

Repositori de versions anteriors del MetaD.

Accés