Facilitat d'accés a la geoinformació

Perquè us pot interessar?

Facilita la cerca de la geoinformació existent a Catalunya

Quan un usuari vol accedir a informació geogràfica es pot trobar amb una situació caòtica al no saber on anar a buscar aquesta informació. Entre administracions i empreses la situació és també molt complexa a causa del gran nombre de contactes que s’han de realitzar per tal d'obtenir aquestes dades i els permisos per a utilitzar-les.

En un entorn IDE tot és més senzill. Gràcies a la catalogació de les dades i dels geoserveis, i mitjançant els serveis de catàleg, els usuaris poden localitzar i accedir a la informació geogràfica existent i als geoserveis.

Avantatges:

- Facilita la cerca de geoinformació.

- Ràpid accés als contactes de la geoinformació.

- Estalvi de temps en cercar geoinformació.

- Interoperabilitat de les dades entre administracions

- Facilita la presa de decisions.

- Redueix esforços i costos.

- Recolza la creació de noves oportunitats de negoci.

Què podeu trobar al geoportal de l'IDEC

Cercador de geoinformació i serveis

Per a cercar, localitzar, trobar, analitzar i enllaçar amb la geoinformació i els geoserveis que integren la xarxa IDEC. Es basa en metadades sobre les dades i sobre els serveis que ofereixen els diferents proveïdors.

Accés al Catàleg de Georecursos

Visualitzador de Geoinformació

Per a poder visualitzar les diferents capes de geoinformació disponible en la xarxa IDEC. Connectat amb el Catàleg per a poder oferir una visió ràpida de les metadades de serveis seleccionades per l'usuari.

Visor de Mapes

Programari de captura i edició de metadades

Aplicació gratuïta i descarregable per a la cumplimentació de les metadades de dades d'acord amb els estàndards  ISO 19115/19139 i ISO 19119/19139.

Aplicació MetaD

Web Services i aplicacions

És una interfície capaç de rebre una petició, engegar un procés i retornar els resultats. Tot això a Internet i a través de protocols de xarxa (HTTP, FTP, SMTP).

Més informació