Funcions i activitats

Infraestructura tècnica per a potenciar l'ús de la geoinformació

Informació sobre el Centre de Suport IDEC i les seves funcions i activitats

En data 27 de desembre de 2005 la  Llei 16/2005 [79,1 kB] de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya atribuïa les funcions de creació, difusió, estructuració i manteniment de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC) a l'Institut Cartogràfic de Catalunya (avui Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).

Dins el seu capítol cinquè, que regula la Infraestructura, crea el Centre de Suport com a aparell tècnic i òrgan bàsic de promoció, explotació i manteniment de la mateixa IDE. El Centre de Suport té nivell orgànic d'unitat de l'ICGC.

El Centre de Suport IDEC és la base tècnica per a l'organització, promoció, explotació i manteniment de la Infraestructura de Dades Espacials, amb la finalitat de difondre geoinformació i serveis connexos, i que siguin més accessibles per a assegurar el seu ús compartit.

Línies d'actuació del Centre de Suport IDEC

Activitats bàsiques i de seguiment:

- Desenvolupament de les funcions que reglamentàriament corresponen al Centre de Suport.

- Difusió, promoció i extensió de la Infraestructura.

- Participació / col.laboració en diferents activitats d'altres organismes i, especialment, el seguiment del desenvolupament de la Directiva INSPIRE.

Promoció i desenvolupament de les IDE Locals o Sectorials

Seguiment tecnològic i projectes pilot d'interoperabilitat

Desenvolupament de projectes pilot d’aplicació de les tecnologies interoperables en el marc de les IDE’s sectorials.

Desenvolupament de Geoserveis i aplicacions IDE