Ús extensiu de la geoinformació

Definició del concepte IDE i actuacions per a materialitzar-la

Una Infraestructura de Dades Espacials és un conjunt de tecnologies, polítiques, estàndards, serveis i els recursos humans necessaris per a la recopilació, la manipulació, l’accés, la distribució i la utilització de dades geogràfiques a diferents nivells.

Una IDE és una base per al descobriment de dades espacials, la seva avaluació i la seva utilització per part de tot tipus d’usuaris, tant del sector públic com del sector empresarial, acadèmic, no governamental o dels mateixos ciutadans.Conceptualment les infraestructures de dades tenen la mateixa finalitat que les carreteres i les autopistes: millorar la comunicació, facilitar l'accés, incrementar el comerç, etc.

Comparació Infraestructures de Trànsit vs IDE

Una bona infraestructura viària proporciona una millor accessibilitat, de la qual cosa se’n deriva una millor comunicació entre regions i, per tant, un increment del comerç. Aquesta és precisament la finalitat de les IDE: facilitar l'accés i l'ús de la informació geogràfica i fomentar-ne el seu comerç.

Infraestructura de Trànsit

Infraestructura de Dades Espacials

Per a millorar l’accessibilitat i l’ús dels cotxes

Per a millorar l’accés i l’ús de la GeoInformació

Per a evitar perdre's

Per a evitar duplicacions de dades

Ajuts: mapes, cartells, senyals

Magatzem de dades o Clearinghouse

Conductors

Usuaris de dades

Recanvis

Venedors de dades

Xarxa de transport (carreteres, camins, ponts, etc.)

Arquitectura de Xarxa

Taller / Garatge

Webservice

Vehicles

GeoDades

Pàrquing

Servidor

Carnet de conduir

Personal qualificat

Codi de circulació

Estàndards

Regulació trànsit

Política + Legislació

Política (Centre de control de trànsit)

Marc institucional (Centre de GeoDades)