Guies i Manuals IDEC

Manual per a instal·lar i configurar un servidor de mapes, el Minnesota Mapserver 6:

Manual per a descarregar i visualitzar GML:

Manual per a visualitzar serveis WMS i sobreposar geoinformació diversa al visor IDEC provinent de diferents fonts:

Manual d'ajuda per a cercar en el Catàleg IDEC:

Manual per a utilitzar els geoportals temàtics de la IDEC:

Manual de visualització XML amb XSL ISO 19139:

Guia tècnica que descriu el procediment per a incorporar la malla NTv2 de transformació d'ED50 a ETRS89 calculada per l'ICGC per a Minnesota MapServer: